Privacy Policy - Ritzy Nails Slovenija
Email: info@ritzy-nails.si tel: +386 40 860 785

Košarica

Privacy Policy

Varovanje osebnih podatkov

Vse podatke, zbrane na spletni strani www.ritzy-nails.si, zbira:
KOTIČEK PREOBRAZBE Polona Kropec s.p.,Trnovec pri Slov.Bistrici 21, 2310 Slovenska Bistrica

Kotiček Preobrazbe, Polona Kropec s.p. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1 in GDPR.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Kateri podatki se zbirajo?
– Kotiček Preobrazbe, Polona Kropec s.p, za nedoločen čas hrani naslednje podatke kupcev: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov, državo prebivališča, čas in datum nakupa.
– informacije o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas itd.) in podatke o odzivu na naša e-poštna sporočila

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednji pravni podlagi:
– ko ste odobrili obdelavo vaših osebnih podatkov za obdelavo za določen namen obdelave. Vedno imate pravico preklicati dano soglasje.

Ali se bodo podatki delili s tretjimi osebami?
Vaših osebnih podatkov ali podatkov ne posredujemo tretjim osebam
Razen s pogodbenimi partnerji, ki jim posredujemo osebne podatke, so:
– ponudniki poštnih storitev;
– ponudniki pošiljanja e-pošte;

Kako se bodo uporabile informacije?
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:
– za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s kupcem.
– komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev in odgovora na vaše poizvedbe;
– marketinško komuniciranje (pošiljanje e-poštnih sporočil);
– uveljavljati morebitne pravne zahtevke in reševati spore;
– za statistično analizo uporabe naših spletnih strani;
– za oglaševanje po meri.

Koliko časa bodo shranjeni podatki?
– Osnovne osebne podatke hranimo več časa, do preklica.
– Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve trajno ali dokler to spletno mesto ne prekličete.
– Po datumu izteka roka trajanja se vaši osebni podatki učinkovito izbrišejo ali anonimizirajo, kar pomeni, da jih obdelujemo tako, da jih ne moremo več povezati z vami.

Katere pravice ima oseba, na katero se podatki nanašajo?
Glede osebnih podatkov imate naslednje pravice:
– da nas kadarkoli vprašate, ali bomo obdelali vaše osebne podatke;
– dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: obdelava; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, katerim so bili ali bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
– načrtovano obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja;
– obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno z oblikovanjem profilov in razlogi zanjo, pa tudi pomen in predvidene posledice takšne obdelave za vas;
– zahtevati eno (brezplačno) kopijo vaših osebnih podatkov v formatu, ki ga navedete sami (če je zahtevek zagotovljen z elektronskimi komunikacijskimi sredstvi in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno plačilo ob upoštevanju stroškov;
– popravek netočnih osebnih podatkov;
– omejitev obdelave, ko izpodbijate točnost osebnih podatkov, v obdobju, ki nam omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov ali če je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev ali ne potrebujemo več osebnih podatkov za namene obdelave, vendar jih potrebujete za uveljavljanje, uveljavljanje ali branje pravnih zahtevkov;
– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabljanja), pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz člena 17. GDPR in zlasti, če prekličete soglasje k obdelavi osebnih podatkov;
– prikazovanje osebnih podatkov v strukturirani, široko uporabljeni in strojno berljivi obliki, s pravico neoviranega posredovanja teh podatkov;
– prenehanje osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem;
– da vam ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
– pravico do vložitve pritožbe zoper Informacijskega pooblaščenca, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši splošni zakon o varstvu podatkov.

Kako lahko posameznik, na katerega se podatki nanašajo, pritoži?
Vaše zahteve glede uresničevanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko pisno pošljete predstavniku, navedenemu na vrhu tega dokumenta.
Zaradi zanesljive identifikacije v primeru uresničevanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne informacije in lahko ukrepamo le, če lahko dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu po prejemu vaše zahteve.

Komunikacija
Kotiček Preobrazbe, Polona Kropec s.p., bo z uporabnikom stopila v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1. Oglasna elektronska in/ali SMS sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:
• jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
• pošiljatelj bo jasno razviden,
• različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne.

Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih. Jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil na željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Kotiček Preobrazbe, Polona Kropec s.p. to izrecno spoštovala.

Pridržujemo si pravico, da vse informacije, ki so vključene ali dosegljive na tej spletni strani kadarkoli, brez predhodnega opozorila spremenimo. Vsebine, objavljene na tej spletni strani, nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Prav tako ne odgovarjamo uporabnikom za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi tehničnih težav, oziroma zaradi nezmožnosti dostopa do spletne strani ali nezmožnosti uporabe informacij, ki se nahajajo ali izhajajo iz spletne strani.

Na tej spletni strani boste našli tudi povezave na druge spletne strani pravnih in fizičnih oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in ažuriranje teh strani kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani.

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru našega pisnega soglasja.

Osebni podatki registriranih kupcev bo ponudnik obravnaval zaupno, jih skrbno varoval in v nobenem primeru posredoval tretji osebi, razen če tako določa zakon. Podatki ne bodo nikoli zlorabljeni na kakršen koli način. Ponudnik bo pridobljene podatke uporabljal za nemoteno izvedbo nakupnega postopka, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletne strani in izdelkov. Komunikacija z uporabniki: Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

  • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
  • pošiljatelj bo jasno razviden,
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
  • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Slovenska Bistrica 28.10.2020